Tuesday, 11/05/2021 - 18:22|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRÀ LĨNH
 • Hoàng Đức Độ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0945535454
  • Email:
   hoangdogdtl@gmail.com
 • Lã Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01236993648
  • Email:
   lathiphuong76@gmail.com