Tuesday, 17/07/2018 - 05:14|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRÀ LĨNH
 • Hoàng Đức Độ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0945535454
  • Email:
   hoangdogdtl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: