Thứ năm, 24/10/2019 - 10:10|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRÀ LĨNH

TUYÊN TRUYỀN: BA VĂN KIỆN PHÁP LÝ TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC, LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, MA TÚY HỌC ĐƯỜNG